Skip to content

 Материали за конференцията можете да изтеглите оттук:

Формуляр за регистрация можете да изтеглите оттук:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 

В ТРАДИЦИОННА МЕЖДУНАРОДНА ЯДРЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

БЪЛГАРСКАТА  АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

 

 

под патронажа на

ПРЕЗИДЕНТА НА Р.БЪЛГАРИЯ

&

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

&

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

&

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

 

7 юни- 9 юни 2023 г.

Ваканционен клуб “Ривиера”, Варна

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 І. СЕКЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА……………………………………………….стр. 3

ІІ. ПРОГРАМА…………….………………………………………..………………….стр. 4

ІІІ. КОМИТЕТИ…………………………………………………..……………………стр. 4

ІV. ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ………………………………..……..…….……стр. 5

V. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА……..………………..стр. 5

VІ. РЕГИСТРАЦИЯ…………………………………………………………..……….стр. 6

VІІ. НАСТАНЯВАНЕ…………………………………..……………………..………стр. 7

VІІІ. СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ………....………………………….…………стр. 10

ІХ. СПОНСОРСТВО………….……………….……………………….…..…………стр. 11

Х. КОНТАКТИ……………………….………………………………….….…………стр. 11

Важна информация !

В работа на конфенецията са поели ангажимент за лично участие :

– г-н Р. Радев – Президент на Р. България

– г-н  Р. Христов – Министър на Енергетиката на Р. България

– г-н Ц. Бачийски – Председател на Агенцията за Ядрено Регеулиране

– г-н А. Цачев – Изп. Директор на ЕСО 

І. СЕКЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Първи ден – работа на секцията ще се проведе в зала Ривиера в Хотел Ривиера Бийч – ниво Рецепция на 7 юни 2023 г. от 9.00 ч. до 13.00 часа.

Пленарна сесия:  

–  Поздравителни адреси;

– Доклади от посланици/представители на дипломатическия корпус в България от

страните, в които се развива ядрена енергетика. Докладите ще включват

информация за :

: причини, необходимост и цели за развитието на ядрената енергетика (визия);

: състоянието на ядрената енергетика и статус на проектите за изграждане

на нови мощности (short-to-mid-term planning);

: дългосрочни планове за развитието на ядрената енергетика (long term planning) – национални стратегии.

-Статус и планове за осъществяване на проектите в областта на ядрената енергетика в България и региона.

 

Втори ден – работа на секциите ще се проведе в две зали, разположени на първия етаж в хотел Ривиера Бийч – Семинарна и Конферентна от 9.00 часа до 13.00 часа на 8 юни 2023 г.

Секция 1: Перспективи в развитието, експлоатация и поддръжката на ядрени

съоръжения; Осъществени проекти – резултати, изводи; Предложения за нови

технически решения. Нови подходи за организация на веригата на доставките; Опит от преодоляване на Ковид кризата;

Секция 2: Технологии и практики при извеждане от експлоатация на ядрени

съоръжения. Преработка и съхранение на РАО и ОЯГ – обмен на информация за

изпълнение на подобни проекти.

Заб. Научният комитет си запазва правото да включи в програмата на двете секции най-важните заявени за участие доклади, според наличното време за работа на секциите – от 9.00 часа до 13.00 часа. Останалите заявени за участие доклади ще бъдат представени на вниманието на участниците в конференцията на  постери.

 

Трети ден – работа на секцията ще се проведе в зала Конферентна, разположена на първия етаж в хотел Ривиера Бийч – Семинарна и Конферентна от 9.00 часа до 13.00 часа на 9 юни 2023 г.

Секция 3: В секцията ще бъдат включени доклади за :

 • Предложения за проектиране и изграждане на Нови ядрени съоръжения. Прогрес на проекти, които са в реализация. Ще бъдат поканени за презентации основните световни фирми, които предлагат решения за строителство на нови ядрени мощности.
 • Перспективи на ММР;
 • Инициативи на Европейската Комисия, МААЕ, Nucleareurope.

 

ІІ. ПРОГРАМА

На базата на програмата, представена в предишния параграф и получените и одобрени за участие заявки, Научният комитет ще изпрати до всички участници в конференцията детайлната програма за работата на конференцията най-късно да 01 юни 2023 г.

 

ІІІ. комитети

 1. Организационен комитет

Председател:                                   Богомил Манчев   – Български Атомен Форум

Членове:                                           Георги Кирков      –  АЕЦ „Козлодуй“

                                                           Дилян Петров       – ДП „Радиоактивни отпадъци“

                                                           Нина Пейчева       – Български Атомен Форум

                                                           Ирена Йорданова – Български Атомен Форум

 

 1. Научен комитет

Председател:                                   Станислав Георгиев –  Булатом   

Членове:                                          Събин Събинов – фирма Селмеда  ООД

                                                           Петър Манчев – фирма GCR

                                                           Андрей Красночаров  – АЕЦ „Козлодуй“

                                                           Маргарита Коркинова – ДПРАО

ІV. ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

 

Изисквания към докладите :

 • Докладите могат да бъдат изготвени в PDF или Word формат. Същите трябва да бъдат изпратени до Булатом съобразно указаните срокове в регистрационната форма. Времето за представяне на докладите ще бъде в рамките на 15-20 минути. При подаване на заявката за доклад, съответният автор следва да отбележи в регистрационната форма в коя секция би желал същият да бъде включен и евентуално предпочитания за времето на представянето му;
 • Материалите трябва да бъдат изготвени на един от работните езици на конференцията – български, руски или английски език, както и изпратени на e-mail адрес: info@bulatom-bg.org, на вниманието на г-н Станислав Георгиев – Председател на Научния комитет най-късно до 24 май 2023 г.;
 • Всички доклади ще бъдат налични на интернет страницата на Булатом (www.bulatom-bg.org) до 6 (шест) работни дни след завършване работата на конференцията;
 • Конференцията ще се проведе в три зали, разположени в хотел Ривиера Бийч,  в. к.  Ривиера .

Краен срок за изпращане по електронен път на доклада

24.05.2023 г.

Краен срок за уведомяване на авторите в коя секция е включен доклада им

05.06.2023 г.

Период на конференцията

07.06.2023 – 09.06.2023

Важни дати за авторите:  

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Ваканционен клуб “Ривиера” е разположен сред уникален естествен парк с вековни дървета на брега на морето. Намира се на 17 км. североизточно от гр. Варна, в непосредствена близост до к.к. ”Златни пясъци” и на 27 км. от летище Варна.

Бившата правителствена резиденция, днес предлага три хотела и е известна като изключителен център за бизнес туризъм.

www.rivierabulgaria.com

 

VІ. РЕГИСТРАЦИЯ

 ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ – за български участници

Такса правоучастие (в лева)

Преди

30.04.2020

След

30.04.2020

Участник

600

650

Член на Булатом

500

550

Млади специалисти и студенти (до 28 годишна възраст )

400

450

Таксата включва: организация на конференцията, достъп на участниците до научните сесии и изнесените доклади, които след завършване на конференцията ще бъдат качени на интернет страницата на Булатом (www.bulatom-bg.org), материали за конференцията, делегатски комплект, 3 обяда – съответно на 07.06.2023, 08.06.2023 и 09.06.2023, коктейл на 07.06.2023 г., кафе-паузи.

Заплащането на такса правоучастие се извършва задължително авансово чрез:

Платежно нареждане по банкова сметка на Булатом в Eurobank AD :

SWIFT BIC : BPBIBGSF

Банкова сметка в лева – IBAN: BG 47 BPBI 7940 1090 927201

Моля изпишете ясно Вашето име и “Международен ядрен форум” върху всички банкови документи.

Оригиналната фактура за такса правоучастие участниците ще получават при регистрацията, преди началото на конференцията. Сканирано копие ще Ви бъде изпратено предварително по Е-mail.

ВАЖНО УСЛОВИЕ !

Предварителното плащане на такса правоучастие, както и предварителното плащане на хотелското настаняване  (моля вижте изискванията в раздел VII на този документ) по банков път са задължителни условия за регистрацията на делегата, както и за настаняването му в избран от него хотел. Организационният комитет/в.к. Ривиера не поемат ангажимент за запазване на хотелски стаи и регистрация на участници без преведена заплатена такса правоучастие и предварително заплатено хотелско настаняване.

Плащане в брой или с кредитна карта на място ще се допуска само за участници в конференцията, които са заявили желание за участие след 24 май 2023 г. Кредитни карти, които се приемат от РИВИЕРА :VISA Card, Master Card.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията за конференцията се извършва по два начина :

 • попълване и изпращане на Регистрационен формуляр до 24 май 2023 г. за регистрация на е-mail: info@bulatom-bg.org и за хотелско настаняване на мейл адреса на в.к. Ривиера – info@rivierabulgaria.com – вижте изискванията в регистрационната форма. По изключение заявки за участие в конференцията и хотелско настаняване след тази дата също ще бъдат разглеждани от Организационния Комитет и в.к. Ривиера като изключение.
 • Онлайн регистрация в сайта на Булатом:

https://www.bulatom-bg.org/conference-bg/registration-bg-2023/

 

За участници в Конференцията, заявили желание за участие в нея след 24 май 2023 г. заплащане на такса правоучастие и хотелско настаняване ще става по изключение на място, при пристигане на съответния участник.

Бюро Регистрация ще бъде разположено на етаж 1 на хотел “Ривиера Бийч”. То ще работи от 10:00 до 22:00 часа на 06.06.2023 г. и от 8:00 до 14:00 ч. в останалите дни на конференцията – 07-09 юни 2023 г. Апелираме всички участници в конференцията да пристигнат във в.к. “Ривиера” и да се регистрират в рамките на 06.06.2023 г. Регистрацията за участие на 07.06.2023 и 08.06.2023 г., преди започването на работата на конференцията, ще се извършва по изключение.

 АНУЛАЦИИ след направена резервация

 • Преди 30.04.2023 г.- се възстановява сума равна на таксата правоучастие, като от нея се удържа стойността равна на 10 % от такса правоучастие за административни разходи. Платената сума за хотелско настаняване се връща в пълен размер.
 • Преди 24.05.2023 г. – се възстановява сума равна на таксата правоучастие, като от нея се удържат 50 % от такса правоучастие за административни разходи. Възстановяват се сумите за хотелско настаняване в пълен размер.
 • След 24.05.2023 г. не се възстановява такса правоучастие. За хотелското настаняване – за анулация или непристигане се дължи неустойка в размер на 1 нощувка и анулиране на незаетото помещение.

Важно условие : Заявки за анулации ще се считат валидни, само ако са изпратени в писмена форма до Организационния комитет на конференцията – за такса правоучастие и до в.к. Ривиера – за хотелско настаняване по email или по пощата (важи датата на изпращане на писмото от пощенското клеймо).

VІІ. НАСТАНЯВАНЕ

За участниците в конференцията са резервирани стаи на преференциални цени в три категории хотели на в.к. “Ривиера”- а именно 5*х-л Ривиера Бийч, 4*- х-л Нимфа и Бутик Хотел Оазис. Журналисти и студенти ще бъдат настанявани в базата на                   УВЦ „Република“, която е в непосредствена близост до в.к. Ривиера.  

В таблицата е посочен първоначалният брой на наличните стаи в различните категории хотели, както и техните цени, а информацията ще се актуализира ежеседмично, според направените вече заявки.

Цени в евро:

Цените в хотелите в в.к. Ривиера са за стая на ден и включват курортна такса, нощувка, закуска и застраховка, както и:

– за хотел 5* – вход в закрит и открит басейн, фитнес зала, сейф в стаите, интернет, паркинг

– за хотел 4* – вход в закрит басейн на х-л Ривиера  и открит басейн пред х-л Лотос,  сейф в стаите, интернет, паркинг

 • за УВЦ Република – интернет, фитнес зала, охраняем паркинг

Тези цени са валидни само в случай, че резервацията за хотел е направена чрез Булатом/Ривиера. Искания за промени в хотелското настаняване (вида на хотела или броя на нощувките) следва да бъдат изпращани в писмена форма към Ривиера и Организационния Комитет на конференцията, най-късно до 24 май 2023 г.  

Има възможност за предоставяне на допълнителни бонуси на участниците в конференцията, които могат да ползват услугите на комплекса в изброените по-горе хотели  на същите цени  от 3 юни 2023 г. до 10 юни 2023 г. включително. Ако има такова желание от съответен участник, то той следва да го отрази в заявката за хотелско настаняване към в.к. Ривиера – вижте моля формата за регистрация.

Заявката за хотелско настаняване от страна на всеки участник следва да се направи в съответствие с изискванията указани в регистрационната форма. Заплащането на хотелското настаняване задължително следва да стане предварително, по банков път, чрез :

Платежно нареждане по сметка на “Р И В И Е Р А” АД:

Кей Би Си Банк (България) ЕАД Варна

BIC (SWIFT):  RZBBBGSF

IBAN:  BG12RZBB 9155 1064 2559 20

Плащане на хотелското настаняване в брой или с кредитна карта на място ще се допуска само за участници в конференцията, които са заявили желание за участие след 24 май 2023 г. Кредитни карти, които се приемат от РИВИЕРА :VISA Card, Master Card.

Важни условия, свързани с хотелското настаняване :

 • Настаняване на участниците в конференцията в хотелите на комплекс Ривиера ще става само след предварителното заплащане на целия престой на съответния участник, така както това е обяснено по-горе;
 • При положение, че на даден участник в конференцията се наложи по-ранно заминаване от резервирания и платен престой, комплекс Ривиера няма да възстанови на вече платената сума – вижте раздел анулации – VI.3.
 • Участниците в конференцията трябва да заплатят сами всички допълнителни услуги, поръчани от тях, в съответствие с цените в сила за съответния ден. Не е разрешен кредит за стаите, освен ако госта на комплекс Ривиера не предостави кредитна карта като гаранция.

Оригиналната фактура :

 • За хотелското настаняване участниците ще получават на рецепция, при настаняване в съответния хотел, от „Ривиера“ АД.
 • За такса правоучастие участниците ще получат след пристигането си в залата за регистрация, намираща се на първия етаж на хотел Ривиера при пристигането си – желателно на 6 юни 2023 г.

За да бъде в състояние да направи резервациите за настаняване на участниците в конференцията, Организационният комитет и комплекс Ривиер Бийч  учтиво молят участниците да използват опцията за плащане на хотелското настаняване и плащане на таксата за участие в конференцията по банков път, като използват банковите детайли, показани в раздели VI и VII. Учтиво Ви напомняме още веднъж, че тези авансови плащания са задължителни.

За участници в Конференцията, заявили желание за участие в нея след     24.05.2023 г. заплащане на хотелското настаняване и такса правоучастие ще става по изключение на място, при пристигане на съответния участник.

 

Потвърждаване на хотелското настаняване

След получаване на регистрационната форма, както и плащанията на таксата правоучастие и хотелско настаняване, Организационният комитет и в.к. Ривиера се задължават да информират участника, че е регистриран и да потвърди хотелското му настаняване в избрания от него хотел. Информация за името на хотела ще бъде изпратена по електронен път до съответния участник най-късно до 24 май 2023 година.

VІІІ. СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Обяд

Дата:             07, 08 и 09 юни 2023 г., като точното време, в което ще се проведат обедите ще бъде фиксирано в програмата за конференцията, но по принцип това ще става след завършване на рабата на конференцията във всеки един ден от нейното провеждане т.е. след 13:00 часа.

Място:          р-т „Ривиера Бийч ” на в.к. „Ривиера“ – 2 етаж

Включен в такса правоучастие.

Коктейл “Добре дошли”

Дата:             сряда, 07 юни 2023 г., 20:00 ч.    

Място:          Хотел Оазис

Включен в такса правоучастие.

Забележка:  Придружаващи лица, които желаят да участват в социалните мероприятия могат да закупят куверти в Секретариата – зала за регистрация на 1 етаж на хотел Ривиера. Цената на куверт за един обяд е 20.5 Евро.  Цената за куверт за коктейла е 47 Евро.

 

ІХ. СПОНСОРСТВО

СПОНСОРСТВО & ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ

Възможностите за спонсорство се отнася до компании, които подпомагат развитието на ядрената енергетика в България и имат дългогодишни бизнес отношения със съответните държавни структури и фирми в енергетиката на България.

На фирмите, които желаят да рекламират дейността си чрез изграждане на щанд по време на конференцията,  Организационният Комитет предоставя безплатно 25 кв. м. площ. На фирма ще се предоставя максимум по 5 кв. м. площ. На всяко място ще бъдат осигурени 1 маса, 2 стола и ел. захранване.

Моля да регистрирате своя интерес и желание за спонсорство или използване на площ за представяне на Е-mail на Булатом : info@bulatom-bg.org.

Х. КОНТАКТИ

За въпроси относно цялостната организация на конференцията се обръщайте към:

Г-н Богомил Манчев – Председател на Организационния комитет

Г-н Станислав Георгиев  – Председател на Научния комитет

 

Български Атомен Форум

ул. “Вихрен” № 10

1618 София

GSM+359 88 891 7401

GSM+359 88 950 0399

email: info@bulatom-bg.org

Website: www.bulatom-bg.org