3E-News: Високите технологии, стабилните доставки на ток и новите работни места карат българите да подкрепят ядрената енергетика