Позиция на Булатом за основните проекти в електро енергетиката на България

Каквито и доводи за цени на електроенергията от различни генериращи мощности да се привеждат и дискутират, трябва да се помни […]