ПОЗИЦИЯ НА БУЛАТОМ

ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА