Конференция : „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда“

Отворете поканата тук „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда“ Записвания за доклади до 22.05.2022 г.Въпроси по организацията, участието и докладите:Цветан Андреев – c.andreev@thetaconsult.com, тел.: 088 730 6726Атанас Кръстанов – ibdc@abv.bg, тел.: 088 500 1291