Разработка на Булатом: База данни „Електроенергийна система“, редакция 2022 г. и доклад за динамиката на изменение на основните показатели в база данни на Булатом за основните характеристики на електроенергийния сектор към 2021 г.