Индустриални групи и правителства обещават да подкрепят нова ядрена енергетика

29 септември 2023 г. Представители на ядрената индустрия в страните от ОИСР (OECD) и представители на правителствата на 20 държави […]