Среща на представители на Булатом в Американското посолство

На 20 септември 2023 г. представители на БулАтом, г-н Петър Манчев – член на управителния съвет и изпълнителният секретар г-н […]