Европейският парламент подкрепя Малките модулни ядрени реактори

На своя сесия проведена на 12 декември 2023 година Европейският парламент прие Резолюция относно малките модулни реактори (2023/2109(INI)). В нея […]