Булатом стана пряк член на Българската търговско промишлена палата (БТПП)

С решение на Изпълнителен съвет, протокол № 103/3-2024 от 27.02.2024 г. Сдружение „Български Атомен Форум“ – Булатом е приет за […]