Ядрената енергетика преживява своя ренесанс на международно ниво

Богомил Манчев, председател на УС на Български атомен форум (БУЛАТОМ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ