Училища

В изпълнение на работната програма на Български Атомен Форум за 2019-2020 г., Сдружението организира еднодневни посещения на ученици от средните училища в АЕЦ „Козлодуй“, които ще бъдат  реализирани в периода м.януари – м.май 2020 г.

Интерес проявиха 13 училища от цялата страна от градовете:

1.            Павликени  – ПГАТ Цанко Церковски  и СУ Бачо Киро

2.            Враца  – ПТГ Н.Й.Вапцаров

3.            Сливен  – ППМГ Добри Чинтулов

4.            Елена – СУ Иван Николов Момчилов

5.            Свищов  – СПГ   Алеко Константинов

6.            Монтана – ПМПГ Св.Климент Охридски

7.            Благоевград –  ПМГ   Акад. С.П.Корольов

8.            София – 164 ГПИЕ – Испанска гимназия и Частно Средно Училище “Увекинд”

9.            Плевен  – ПГЕХТ Проф. Асен Златаров

10.         Разград – НПТГ    Шандор Петьофи

11.         Г.Оряховица – ПГЕЕ Ломоносов

АЕЦ „Козлодуй“ е пряко ангажирано с професионалното изграждане и развитие на следващото поколение технически специалисти  и оказа пълно съдействие с изготвянето на специална програма съобразно конкретния интерес на посетителите.