Покана за общо събрание на 20.02.2020 от 17.30 ул. „Вихрен“ 10

ПОКАНА Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български Атомен Форум“,  ЕИК 130581516, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20 февруари 2020 г. от 17.30 часа на адрес гр. София 1618, ул. „Вихрен“ № […]