Презентация на Булатом, изнесена по време на конференцията БЕМФ, проведена в периода 12-13 януари 2023 г.