Как се управлява ядрен блок – разговор с ядрен оператор

Как се управлява ядрен блок – разговор с ядрен оператор

Дарик радио, 13 февруари 2020 г.

Събеседник: Ивайло Манолов – инженер старши по управление на реактора

Завършва магистърска степен на специалност „Ядрена енергетика“ в Технически университет – София през 2012 г. Същата година постъпва на работа в АЕЦ „Козлодуй”, където последователно заема работни позиции в йерархията на Турбинен и Реакторен цех. От началото на 2019 г. заема длъжността Инженер старши по управление на реактора. Владее английски и руски език. Женен с две деца.

ВЪПРОСИ:

1. В момента работите като инженер старши по управление на реактора. Тази длъжност не е често срещана. Разкажете ни какво се очаква от Вас?

2. А как се става ядрен оператор?

3. Завършили сте Технически университет, но сте избрали специалност, различна от така модерните компютърни системи и технологии. Кое определи решението Ви да се насочите към инженерно образование?

4. А защо избрахте специалността „Ядрена енергетика”?

5. Логичен избор. Сега вече имате и личен опит в АЕЦ, продължавате ли да сте доволен от взетото решение?

6. Атомната централа е голяма компания с доста дълга история – над 45 години. Как се вписахте в екипа, как Ви приеха колегите?

7. Работата Ви е специфична и изключително отговорна. Как всъщност се управлява ядрен блок? Какво е чувството?

8. Кое Ви мотивира в работата Ви?

9. Вие сте млад човек и имате семейство. Какъв е животът Ви извън работното място в един „атомен” град като Козлодуй?

10. Как виждате своето бъдеще?

В момента работите като инженер старши по управление на реактора. Тази длъжност не е често срещана. Разкажете ни какво се очаква от Вас?

Инженер старши по управление на реактора е оперативен ръководител на оперативния персонал в реакторно отделение и в специалния корпус. Негово задължение е да ръководи, контролира и координира всички работи, извършвани от подчинения му персонал, за да бъде осигурена безопасна, безаварийна и оптимална експлоатация на оборудването на ядрения блок и изпълнение на диспечерския график за енергопроизводство.

Всъщност във всяка оперативна смяна работят двама инженери старши по управление на реактора. Единият е ангажиран пряко и единствено с контрол на реактивността, контрол на активната зона на реактора и контрол и управление на системите, които могат да влияят на реактивността. Другият отговаря за нормалната и безаварийна работа на останалите системи от реакторно отделение.

А как се става ядрен оператор?

Преди всичко, трябва да имаш необходимото образование. Съгласно българското законодателство, за заемането на длъжността инженер старши по управление на реактора е необходимо да имате степен магистър по специалност „Ядрена енергетика”. Единственото висше учебно заведение, което предлага тази магистърска програма, е Технически университет – София. Вариантите за започване на обучение по тази специалност са два – продължаване след бакалавърска степен по специалност „Топло- и ядрена енергетика” към същия факултет или чрез преминаване на изравнително обучение на завършилите бакалавърска степен по направление технически науки от това или други висши учебни заведения.

Уверявам Ви, че изучаваните дисциплини са наистина увлекателни, и горещо бих препоръчал специалността, защото тя има бъдеще и дава възможност и за личностно, и за професионално израстване.

След като завърших „Ядрена енергетика”, кандидатствах в атомната централа, като  участвах в проведен подбор. Подборът включваше няколко етапа, включичелно тестова проверка на базови знания, събеседване и психофизиологично изследване, което удостоверява пригодността ми за заемане на длъжността. Бях одобрен, постъпих на работа в АЕЦ и започнах нов етап от обучението си – този път по индивидуална учебна програма за обезпечаване на необходимите компетенции за управление на ядрен реактор. Обучението по тази програма е минимум 2 години и е структурирана на няколко етапа, като включва теоретично обучение, обучение в реална работна среда и симулаторно обучение. На всеки етап от обучението се прави контрол на напредъка чрез полагане на множество изпити пред вътрешни изпитни комисии. След успешно изпълнената от мен индивидуална учебна програма се явих пред Квалификационна изпитна комисия на Агенцията за ядрено регулиране, където защитих правото да получа правоспособност за управление на ядрен енергиен реактор. Длъжността, която заемам ми осигурява възможност за развитие и надграждане на придобитите знания и умения, като ежегодно преминавам 20-дневно специализирано обучение и полагам периодични изпити.

Не мога да кажа, че е лесно, но в крайна сметка усилията и положеният труд си заслужават и в момента изпитвам истинска удовлетвореност от това, което съм постигнал.

Завършили сте Технически университет, но сте избрали специалност, различна от така модерните компютърни системи и технологии. Кое определи решението Ви да се насочите към инженерно образование?

За да избере човек да се развие професионално в областта на ядрената енергетика, на първо място трябва да има страст към науката. Ако се върна назад в ученическите си години, мога да кажа, че винаги съм изпитвал огромен интерес към точните науки и винаги съм смятал, че човечеството дължи прогреса си именно на науката и развитието на технологиите.

Всъщност компютърните технологии, за които споменахте, не са цел, а средство и ние в атомната централа широко ги използваме. През годината много от процесите и системите в АЕЦ „Козлодуй” са модернизирани и аналоговите варианти са заменени със съвременни дигитални версии. Работното ми място е на блочния щит за управление на съответния ядрен блок – това е командната зала, откъдето се следят и контролират технологични показатели. На блочния щит за управление са изведени ключове за дистанционно управление на всички важни съоръжения, съответно и процеси, както и монитори с информация за параметрите по оборудването. Предполагам че, много от слушателите са виждали снимки или репортажи от командните зали на 5 и 6 блок, защото те са включени в маршрутите за посещение в Дните на отворени врати в атомната централа. Гледката е наистина впечатляваща, особено за неспециалистите.

А защо избрахте специалността „Ядрена енергетика”?

Трябва да си призная, че изборът ми има и наследствен характер. На практика аз вървя по пътя на моя баща, чийто трудов стаж е започнал в атомната централа и тук продължава и в момента. Той дълги години бе оператор на 440-мегаватовите блокове, а аз много харесвах професията му. Така с времето тръгнах по неговите стъпк, и сега моята мечта се превърна в реалност. Нося не само професията на баща си, но и вътрешната му удовлетвореност от това, което прави.

Логичен избор. Сега вече имате и личен опит в АЕЦ, продължавате ли да сте доволен от взетото решение?

Атомната електроцентрала дава отлична възможност за интересна работа, за реализация и кариерно израстване. При нас в пълна сила важи сентенцията „Човек се учи, докато е жив”. Тук има истинска конкурентна среда. И тя те мотивира допълнително да се отличиш и, стига човек да има желание да се развива, той няма да остане незабелязан.

В централата са създадени и условия за обучение за преподготовка, с което работещият се обучава за нова длъжност. Така на практика са осигурени условия за кариерно развитие за хората в Оперативно звено. Освен това, така се постига и приемственост в работата, която е много важна.

Днес със сигурност мога да твърдя, че професията ми формира у мен важни качества, като развива чувство за отговорност, култура на безопасност, дисциплина и морал. Това неминуемо се пренася в ежедневието извън работното място, в отношението към обществото, в личните взаимоотношения. Когато човек се чувства реализиран и успял в професионален план, това определено го прави по-щастлив и уверен в собствените сили, дава му усещане за вътрешно удовлетворение – все пак прекарваме голяма част от съзнателния си живот на работа.

Атомната централа е голяма компания с доста дълга история – над 45 години. Как се вписахте в екипа, как Ви приеха колегите?

Както вече казах, започнах работа в АЕЦ „Козлодуй” веднага след завършването на висшето си образование. Това беше през есента на 2012 година. Още тогава усетих подкрепата на всички, с които имах възможността да работя и да се обучавам. Попаднах сред знаещи, можещи и компетентни специалисти, които са напълно сигурни в действията и решенията си. С тяхна помощ успях да открия и да развия най-добрите си черти, да се почувствам уверен и пълноценен професионалист. 

Наистина се гордея, че станах част от екипа на българските ядрени енергетици. Да работиш в АЕЦ е привилегия, която в същото време много задължава. От всеки един се изисква дисциплина, отговорност, прецизност, внимание към поставените задачи, непрекъснато взаимодействие с колегите. По този начин огромен обем специфични знания и умения, натрупани през годините, по един естествен начин се предават от по-опитните на нас, младите. Това, че има създаден механизъм за интегриране на тези, които сега постъпват, помага този процес да тече овладяно и да няма пропуски в подготовката им за съответните позиции.

Работата Ви е специфична и изключително отговорна. Как всъщност се управлява ядрен блок? Какво е чувството?

Ядрен блок се управлява на първо място – със знания и отговорност. Знам, че се повтарям, но наистина са необходими много знания. Само така може да се поеме и голямата отговорност да се координира сложния процес от всички дейности в моята работа, които осигуряват експлоатационна безопасност и надеждност. И това е основната цел на всички в АЕЦ – да се произведе електричество по абсолютно безопасен за обществото и природата начин. Затова и една от основните политики на нашата централа е да насърчи и изгради у нас висока култура на безопасност.

Вълнението е друга неизменна част от моята професия. Въпреки че действията ни като оператори са рутинни и строго следващи процедури, винаги има нещо ново, което може да се научи, а за мен това е наистина вълнуващо.

И не на последно място – изпитвам респект към оборудването и технологията. Много важно е да се отнасяме с уважение към оборудването, ако искаме то да ни служи безотказно.

Кое Ви мотивира в работата Ви?

Казват, че ако обичаш работата си, няма да имаш нито един работен ден през живота си. Напълно съм съгласен с това.

Много са нещата, които ме мотивират – това, че работя по избраната и изучавана от мен специалност в университета, че в АЕЦ има условия да учиш постоянно нови неща, че има чудесни колегиални взаимоотношения.

Изключително мотивират и конкретните резултати в края на всяка работна смяна – произведената електроенергия от ядрените блокове. 

И когато работиш това, което харесваш, и получаваш подкрепата на колегите, трудните моменти в работата не се усещат.

Прекрасно е усещането, че съм полезен, че като част от един огромен механизъм съм допринесъл за правилното му функциониране.

Вие сте млад човек и имате семейство. Какъв е животът Ви извън работното място в един „атомен” град като Козлодуй?

Тук има всички предимства на малкия град и доста преимущества, с които не могат да се похвалят и много по-големи градове от Козлодуй.

Така например няма проблем с местата в яслите и детските градини – тема, особено болезнена в повечето големи градове на България. В същото време Козлодуй предлага възможности за свободното време, уникални за един малък град. И тези възможности, трябва да отбележа, са факт благодарение на социално отговорната политика, водена години наред от АЕЦ „Козлодуй”.

Изграден е Спортно-оздравителен комплекс с модерна спортна база, където има два басейна – закрит и открит, както и детски басейни. Има фитнес зала, сауна, парна баня, солариум и физиотерапевтичен кабинет, има и игрище за плажен волейбол, миниигрище за плажен футбол, тенис корт, зала за тенис на маса, дартс.

Емблематичен за града е Домът на енергетика. Това е културен център, който разполага с отлична материална база – зрителна зала с модерно озвучително и осветително оборудване, с въртяща се сцена (една от малкото действащи в България в момента); камерна зала с роял; мултифункционална зала „Кафе-театър”; зали за репетиции и учебни кабинети.

На сцената на Дома на енергетика всеки месец се играят театрални постановки – гостуват трупи от София и от много други градове на страната. Често има и концерти на симфонична и поп музика, балетни и шоу програми. Тук представят свои творби утвърдени и млади художници, гостуват със свои колекции различни галерии. Така че градът предлага чудесни възможности и за любителите на различните видове изкуства.

Домът на енергетика има още една изключително важна функция. За желаещите е организирано индивидуално музикално обучение по пиано и цигулка, студио за изобразително изкуство, самодейни театрални състави, формации за народни танци, балет, модерни танци, зумба, йога, аеробика, езикови курсове и др. Така нашите деца, пък и ние – порасналите жители на Козлодуй, имаме шанса за различни форми на изява.

Как виждате своето бъдеще?

Знаете, че в АЕЦ “Козлодуй” успешно бе реализиран проектът за продължаването на срока на експлоатация на пети и шести блок и бе обоснована възможността за дългосрочна работа на ядрените мощности – за пети блок до 2047 г., а за шести – до 2051 г. В момента и двата блока имат необходимите лицензии за експлоатация.

Така че за мен и колегите от моето поколение, както и за другите млади хора, които сега се присъединяват към екипа на атомната централа, има един добър хоризонт за работа и развитие.

Лично аз се виждам като участник в дългосрочната експлоатация на централата, за да продължи безопасното производство на чиста електроенергия с нулеви въглеродни емисии и за населението на страната, и за българския бизнес.