КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА: “ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТО БЪДЕЩЕ”

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА:

“ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТО БЪДЕЩЕ”

РЕГЛАМЕНТ  И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Тема и условия на конкурса

Нашият свят е дело на индустриални революции и технически иновации. Благодарение на тях, ние живеем цивилизовано и се възползваме от много инженерни и ИТ  решения, които улесняват живота ни и ни свързват.  За да съществува нашата цивилизация,  градена повече от 2000 години, е еобходимо постоянно захранване с енергия. Такъв постоянен и същевременно чист източник е атомната на енергия.

Атомната енергетика ни дава не само достъпен, но и постоянен източник на енергия, като в същото време защитава околната среда и ни осигурява чист въздух и екологично чисто бъдеще. Тя може да замести значителна част от изкопаемите горива (въглища, нефт и газ), които доскоро се използваха масово, но които замърсяват атмосферата и допринасят за парниковия ефект.

Темата на конкурса “ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТО БЪДЕЩЕ” цели да привлече интереса на учениците към възможностите за създаване на електроенергия по чист и незамърсяващ природата начин и да накара децата да се запознаят по своя инициатива с атомната енергия и ядрената енергетика като нисковъглеродна индустрия, която допринася за това да опазим околната среда и да се борим срещу глобалното затопляне.

Организатор на конкурса е Български атомен форум „Булатом”.

Конкурсът се провежда със съдействието на руската държавна корпорация  “Росатом” .

Конкурсът е в три възрастови групи, като за всяка от тях предизвикателството е различно.

За учениците от 1 до 4 клас конкурсът е рисунка.

За учениците от 5 до 7 клас конкурсът е за рисунка или колаж.

За учениците от 8 до 10 клас конкурсът е за визуален проект – компютърна графика или всяка една друга техника, избрана от ученика.  

Конкретни  теми за трите възрастови групи:

1 до 4 клас – „За какво ни помага атомната енергия? ”

5 до 7 клас – “Атомът и умните технологии, медицината и други области от нашия живот”

8 до 10 клас – “Енергетиката на 21 век”

Награден фонд:

Победителите ще получат ценни награди – графичен  таблет за рисуване  съответно за първа, втора и трета награда във всяка възрастова група. 

Участие в конкурса:

Всеки ученик от съответната група може да участва в конкурса само с една творба.

Участниците в конкурса могат да изпращат само творби, изработени от тях самите.

Техника на творбите:

В конкурса няма ограничение за техниката – цветни моливи, акварел, пастели, маслени бои, колаж и др.,както и смесени и други изобразителни техники върху хартия, картон или платно.

Визуалните проекти в най-голямата възрастова група могат да бъдат компютърна графика или илюстрация,  компютърен колаж, картина, плакат или друг вид визуален проект по избор на автора.

Начин на изпращане:

Оригиналната рисунка или колаж се сканират или снимат в jpeg формат с резолюция не по-малко от 350 dpi и не повече от 650 dpi. Сканираното копие се изпраща на имейл: info@Bulatom-bg.org

Освен снимка на рисунката, колажа или визулания проект, мейлът трябва да съдържа и текстови файл със следната информация:

 1. името на рисунката/колажа/проекта
 2. трите имена на автора
 3. възраст на автора и клас
 4. име на училището
 5. име на родител
 6. телефон на родителя
 7. имейл за обратна връзка

Срокове на конкурса:

Обявяване на конкурса – 21 април; 

Начална дата на конкурса – 25 април

Краен срок за подаване – 15 май; 

Обявяване на победителите – в периода между 20 – 22 май 

Победителите ще бъдат обявени на електронната страница на Българския атомен форум.

Журиране:

Всички снимки и сканирани копия на творбите, получени до 23 часа на 15.05.2020 г. и отговарящи на условията на конкурса, ще бъдат оценявани от 5 членно експертно жури с представители на Булатом, Българското ядрено дружество, Сдружението на жените в ядрената индустрия  и професионални учители по рисуване. 

Критерии за оценка:

1. Да отговаря на темата на конкурса;

2. Оригиналност на идеята и сюжета;

3. Умение за рисуване и изпълнение на проекта, съответстващи на възрастовата категория

4.Креативност при използваните техники.

Други условия за участие

 • С изпращане на творба за участие в конкурса, учениците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
 • С изпращането на снимките или сканирани копия на творбите, всички участници в конкурса се съгласяват да предоставят творбите си за изложение в сайтовете на организатора и на спонсора, както и в медии, проявили интерес към рисунките, а също така и в пътуваща изложба. 
 • Всички участници в конкурса се задължават да запазят до края на 2020 година създаденат от тях оригинална творба в отлично състояние, позволяващо изложение.
 • Участниците с призови места ще трябва да попълнят декларация за авторство на съответната творба.
 • Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организатора. 

Настоящият регламент се публикува на електронната страница на организатора и е публично достъпен.

За повече информация, натиснете тук!