Дарик радио

По-долу всеки от Вас, чрез приложените линкове, може да се запознае със съдържанието на предаванията, които Булатом организира с съдействието на Дарик радио в периода февруари-март 2020 г. Чрез тях се опитваме да дадем по-подробна и изчерпателна информация на слушателите на тази медия за „горещи” въпроси, свързани с ядрената енергетика на България. Искаме специално да благодарим на ръководствата на ДПРАО и АЕЦ „Козлодуй” за съдействието, което ни оказаха, както и да изразим персоналната си благодарност към  специалисти, които участват в тези предавания от тези две институции. 

https://www.bulatom-bg.org/13-0220nikishowivailomanolov/

https://darikradio.bg/media/294/16-0120NikiSHowBogomilManchev.mp3

https://darikradio.bg/media/295/23-0120NikiShowRazlojki.mp3

https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/06-0220NikiShowEnergiinatarubrika.mp3